Pantbanken Umeå AB

Vem får låna?


Hos oss är alla människor lika. Vi ställer inga onödiga frågor. Vi gör ingen kreditupplysning- vi utgår ENBART från den vara du belånar.

För att låna hos oss krävs att du har fyllt 18 år och att du visar en giltig fotolegitimation.

För att undvika att hantera stöldgods vill vi ibland se kvitto på att du är ägare till den vara du vill belåna.

I och med att Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft 1 augusti 2017 är vi skyldiga att ha kundkännedom (som om du är i en politiskt utsatt ställning), fråga om pengarnas ursprung samt- vid sammanlagt lånebelopp över 45.000 kr- fråga vad pengarna ska användas till.

Nyheter

Pantbanken Umeå AB | Sveagatan 12, 903 27 UMEÅ | Tel: 090 - 13 80 30 | Email: info@pantbanken.com

Öppettider: Måndag - Fredag kl 10-17