Pantbanken Umeå AB

Hur länge får man låna?


Ett lån i pantbank är en snabb lösning på ett tillfälligt problem.

Lånet löper på fyra månader, men du får lösa det när du vill innan förfallodagen.

Om du inte har möjlighet att lösa ditt lån på förfallodagen kan du oftast förlänga det genom att betala av upplupna kostnader. Då blir det ett helt nytt lån på fyra månader till.

Efter förfallodagen är det en respittid på ytterligare två månader innan vi har rätt att auktionera din pant.

Nyheter

Pantbanken Umeå AB | Sveagatan 12, 903 27 UMEÅ | Tel: 090 - 13 80 30 | Email: info@pantbanken.com

Öppettider: Måndag - Fredag kl 10-17